Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Ολυμπίου Διαμαντή 14 Θεσσαλονίκη,54626 Ελλάδα

info@wencoop.gr

 

+30 2310 224440

 

2020

Ιδέα

Η ιδέα για τη δημιουργία της
Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - Σ.Ε.Γ.Ε.

2021

Επιμόρφωση

 Πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάρτιο ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη συμμετοχή των μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. στην WEnCoop.

2021

'Ιδρυση

 60 μέλη υπέγραψαν το Καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop τον Ιούνιο του 2021.

2021

'Οροι

Τον Νοέμβριο του 2021, ελήφθησαν οι όροι σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

2022

'Εργο

Τον Ιανουάριο του 2022 ξεκίνησε η κατασκευή του Φ/Β πάρκου ισχύος 1MW και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022.