Φωτογραφίες

Επικοινωνία

Ολυμπίου Διαμαντή 14 Θεσσαλονίκη,54626 Ελλάδα

info@wencoop.gr

 

+30 2310 224440

 
Ποιες είμαστε

 Η WEnCoop είναι μία ενεργειάκη κοινότητα “ευρείας βάσης”, η οποία δημιουργήθηκε από γυναίκες διαφορετικής επιχειρηματικής αφετηρίας και κουλτούρας από την χειροτεχνία ως την παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο και τα ξενοδοχεία.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσω της οποίας τα μέλη της θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.
Τα μέλη της WEnCoop ενώνοντας τις δυνάμεις τους, πρωτοτυπούν και αναπτύσσουν την 1η Ενεργειακή Κοινότητα στην Ευρώπη, κάνοντας πράξη την ενεργειακή επανάσταση στον κόσμο του net zero.

01
00
Τι κάνουμε

01

Παρέχουμε στις γυναίκες επιχειρηματίες το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και τους εαυτούς τους

02

Βελτιώνουμε την αναγνωρισιμότητα των επιτευγμάτων των γυναικείων επιχειρήσεων

03

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης

2
Όραμα

Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν σημαντικό όχημα για την μετάβαση προς μία πράσινη οικονομία και λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. να αποτελέσει η Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Όραμα της WEnCoop είναι να προσφέρει ευκαρίες για όλους και εν μέσω αυτής τα μέλη της να γίνονται αρωγοί τόσο στην προσπάθεια προώθησης της ενέργειας παραγόμενη από καθαρές πηγές, όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχοι

Στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας WEnCoop είναι η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιμέρους στόχοι της WEnCoop είναι ο ρόλος των πολιτών να ενισχύεται και οι ίδιοι σταδιακά να εξελίσσονται από καταναλωτές σε ενεργά μέλη και μικρο-επενδυτές τοπικών επενδύσεων έργων καθαρής ενέργειας.

blog_06